Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Milé kolegyně, vážení kolegové!

Ve čtvrtek 20. dubna proběhla členská schůze RS 4 a seminář firmy OLYMPUS. Vzhledem k načasování můžeme nazvat akci jako „velikonoční řízek“. Prezidium ČNDT zastupoval, jako vážený host, prof. RNDr. J. Fiala, CSc.

Přednesena byla zpráva o činnosti, zpráva revizní komise a informace ze schůzí výboru a další materiály z vedení ČNDT.

Zástupci firmy OLYMPUS seznámili přítomné s působením v regionu CEE (Central East Europe). Předpremiéru měl vířivoproudý systém Magna FORM, který je určen pro zkoušení běžných (převýšených) svarových spojů feromagnetických materiálů a využívá flexibilní sondu. Endoskop IPLEX NX zaujal zejména korekcí intenzity světa podle odrazivosti zkoušeného povrchu a přídavnou ovládací rukojetí, která se po letech opět vrací do nabídky příslušenství. Zvláště ultrazvukáři se zájmem sledovali porovnání různých ultrazvukových sond Phased Array pro zkoušení náprav dvojkolí. Sondy se lišily frekvencí, počtem elementů i velikostí. Hodnotícím kritériem byla detekce vyražených značek (čísel) na povrchu srovnávací měrky poblíž umělých necelistvostí.

Všem členům RS 4 přejeme mnoho úspěchů v osobním životě i v práci a pevné zdraví.

NDT zdar a UT zvlášť!

Jan Vít