Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Místopředseda:

Ing. Michal MŰLLER
QC Plzeň s.r.o.