Defektoskopie 2005 - 8.-10.11.2005

Druhé oznámení

Česká společnost pro nedestruktivní testování

pořádá

35. mezinárodní konferenci a výstava NDT techniky

DEFEKTOSKOPIE 2005

8. - 10. listopad 2005, Znojmo

Záštitu převzali:

Ministr průmyslu a obchodu ČR
Děkan FSI VUT v Brně

Sponzoři:

ControlTest     Defekta     FOMA     GE Inspection Technologies     PAPco    
Preditest     Qualitest     Panametria  

Základní témata konference

Organizační výbor

Pavel Mazal - předseda
Zdeněk Převorovský - konference
Pavel Turek - výstava
Dagmar Kratochvílová - sekretariát

Mediální partneři

NDT Welding Bulletin
Konstrukce
MM Průmyslové spektrum

Mezinárodní konference a výstava NDT techniky DEFEKTOSKOPIE 2005

Bude již tradičně zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí v různých oborech technické činnosti. Konference bude významnou příležitostí k setkání všech, kteří se zajímají o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v tomto oboru. Výrobcům a dodavatelům zařízení i poskytovatelům služeb zde bude dána příležitost pro prezentaci tradičních i nejnovějších produktů široké odborné veřejnosti.

Důležité termíny:

Termín pro platbu sníženého vložného se zaručenou rezervací ubytování: 15. 9. 2005
Další odborné příspěvky je možno přihlašovat do 30. 9. 2005
Termín pro předání kompletního textu příspěvku do sborníku: 10. 10. 2005

Rámcový program konference

Pondělí 7. 11. 2005
16.00 - 19.00Registrace
18.00 - 20.00Schůze výboru ČNDT
 
Úterý 8. 11. 2005
08.00 - 18.00Registrace
10.00 - 11.45Úvodní program
12.00Zahájení výstavy
13.30 - 16.00Prezentace firem, jednání sekcí
17.00Sjezd ČNDT
 
Středa 9. 11. 2005
08.00 - 18.00Registrace
09.00 - 18.00Jednání v sekcích
14.00Seminář APC
19.00Společenský večer ČNDT
 
Čtvrtek 10. 11. 2005
09.00 - 12.00Jednání v sekcích
09.00Seminář ČIA
12.00Zakončení konference

Doprovodné akce

Součástí konference bude veřejně přístupná výstava NDT techniky. Mezinárodní konference bude zahrnovat i tradiční "Workshopy", zaměřené zejména na problematiku vzdělávání, zvyšování kvalifikace personálu, normalizaci, certifikaci a akreditaci zkušeben a představení výrobců NDT techniky a poskytovatelů odborných služeb.

Znojmo

Hotel Dukla Znojmo patří mezi nejstarší česká města a v současnosti je kulturním i hospodářským centrem jihozápadní části jižní Moravy. Osadu s hradem na křižovatce dávných cest povýšil na město v roce 1226 král Přemysl Otakar I. Z každého kouta jeho staré části dýchá historie. Nejvzácnější památkou města je rotunda sv. Kateřiny. Symbolem se stala radniční věž, která tvoří společně s chrámem sv. Mikuláše charakteristickou siluetu města. Znojmo se může pochlubit řadou dalších památek, včetně mnoha renesančních měšťanských domů, pod kterými se nachází labyrint podzemních chodeb.

Jednání konference Defektoskopie se uskuteční v konferenčních prostorách hotelu Dukla, ve kterém je také zajištěno ubytování převážné části účastníků. Omezená kapacita je zajištěna i v hotelu Prestige ****.
Jiný typ ubytování si zájemci zajišťují individuálně. Ubytování je zajištěno včetně snídaně.
Součástí doprovodného programu bude sjezd ČNDT, večer firem a společenský večer.

Přípravný výbor vyzývá všechny další zájemce o sponzorování konference Defektoskopie 2005, aby kontaktovali členy organizačního výboru - podmínky jsou uvedeny na webové prezentaci konference.

Kontaktní adresa:

Doc.Ing. Pavel Mazal, CSc.
ČNDT, VUT FSI, Technická 2, 616 69 Brno
E-mail: cndt@cndt.cz, mazal@uk.fme.vutbr.cz
Telefon: (+420) 541 143 229
Fax: (+420) 541 143 231

DIČ: CZ48133507
Bankovní účet: 60039-011/0100
Komerční banka a.s.Praha


© ČNDT 2004 - 2005