36. mezinárodní konference a výstava NDT techniky

Defektoskopie 2006

Tábor - hotel Palcát, 7.-9.11.2006

AquaChemie Defekta Foma GE Panametria Papco Preditest Qualitest

První oznámení


Česká společnost pro nedestruktivní testování

pořádá

36. mezinárodní konferenci a výstavu NDT techniky

DEFEKTOSKOPIE 2006

Tábor - hotel Palcát,7.-9.11.2006


Základní témata konference

Konference a výstava NDT techniky DEFEKTOSKOPIE 2006

Bude tradičně zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí v různých oborech technické činnosti. Konference bude významnou příležitostí k setkání všech, kteří se zajímají o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v tomto oboru. Výrobcům a dodavatelům zařízení i poskytovatelům služeb zde bude dána příležitost pro prezentaci tradičních i nejnovějších produktů široké odborné veřejnosti.

Organizační výbor

Důležité termíny:

Termín pro platbu sníženého vložného se zaručenou rezervací ubytování: 15. 9. 2006

Odborné příspěvky je možno přihlašovat do 30. 9. 2006

Termín pro předání kompletního textu příspěvku do sborníku: 6. 10. 2006

Mediální partneři

Doprovodné akce

Součástí konference bude veřejně přístupná výstava NDT techniky. Mezinárodní konference bude zahrnovat i tradiční "Workshopy", zaměřené zejména na problematiku vzdělávání, zvyšování kvalifikace personálu, normalizaci, certifikaci a akreditaci zkušeben a představení výrobců NDT techniky a poskytovatelů odborných služeb.

Tábor

Tábor je jedním z nejvýznamnějších českých historických měst. Historie města je nerozlučně spjata s husitským hnutím. Husité založili město roku 1420 na místě bývalého města Hradiště. Po porážce husitů v bitvě u Lipan došlo ke smíru obyvatel města s císařem Zikmundem a roku 1437 byl Tábor povýšen na královské město.

Město prošlo mnoha stavebními proměnami, ale jeho centrum si svůj středověký charakter uchovalo až dodnes. Historické jádro je díky množství zachovaných památek městskou památkovou rezervací. Současný Tábor se stal moderním městem, jehož význam přesahuje hranice regionu a se svými 37 tisíci obyvateli je druhým největším městem v Jihočeském kraji.

Jednání konference Defektoskopie se uskuteční v konferenčních prostorách hotelu Palcát, ve kterém je také zajištěno ubytování převážné části účastníků. Omezená kapacita ubytování vyšší kvality bude zajištěna i v hotelu Dvořák ****.

Jiný typ ubytování si zájemci zajišťují individuálně.

Součástí doprovodného programu bude sjezd ČNDT, večer firem a společenský večer.

Zpět na začátek

© ČNDT 2006