36. mezinárodní konference a výstava NDT techniky

Defektoskopie 2006

Tábor - hotel Palcát, 7.-9.11.2006

AquaChemie Defekta Foma GE Panametria Papco Preditest Qualitest

Kontaktní adresa

Doc.Ing. Pavel Mazal, CSc.
ČNDT, VUT v Brně, FSI,
Technická 2, 616 69 Brno

E-mail: cndt@cndt.cz, mazal@fme.vutbr.cz

Telefon: (+420) 541 143 229
Fax: (+420) 541 143 231

Česká společnost pro NDT
DIČ: CZ48133507
Bankovní účet: 510123780297/0100
Komerční banka a.s. Praha
Registrace: MV ČR č. VSC/1-16 727/92-R

© ČNDT 2006