Defektoskopie 2008

4.- 6.11.2008, Brno, Česká republika

Novinky

31.10.2008 - Aktualizován program konference.
24.10.2008 - Přidán program konference.
29.9.2008 - Přidány dopravní informace.
12.7.2008 - Přidány pokyny pro autory.
1.7.2008 - Doplněna závazná přihláška ve formátu .doc a přihláška pro vystavovatele ve formátech .doc a .pdf.
30.5.2008 - Přidána závazná přihláška ve formátu .pdf.
28.12.2007 - Byla spuštěna www prezentace konference a výstavy Defektoskopie 2008.