39. mezinárodní konference a výstava NDT techniky

Defektoskopie 2009 / NDE for Safety 2009

4. - 6. 11. 2009, Praha, Hotel AquaPalace

Defektoskopie 2009 / NDE for Safety 2009

4.- 6. listopad 2009.2008, Hotel AquaPalace Praha - Česká republika


Hlavní sponzoři:

Logo Olympus      Logo Qualitest      Logo GE

Sponzoři:

Logo Foma      Logo Defekta      Logo Aqua Chemie      

Součástí konference NDE for Safety bude tradiční výroční konference ČNDT, která bude zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí ve všech oborech technické činnosti. Konference bude významnou příležitostí k setkání všech, kteří se zajímají o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v tomto oboru.


Jednacími jazyky konference budou čeština a slovenština


Důležité termíny konference Defektoskopie 2009

  • Zaslání abstraktů příspěvků 15. září 2009
  • Platba sníženého vložného 15. září 2009
  • Odeslání textů příspěvků 30. září 2009
  • Zahájení konference 4. listopadu 2009 v 10 hod

Abstrakty příspěvků

Organizátoři konference žádají autory o zaslání krátkých abstraktů příspěvků v českém (slovenském) a anglickém jazyce v elektronické podobě. Je vhodné uvést i základní kontaktní údaje. Abstrakty budou uveřejněny v NDT Welding Bulletinu. Termín pro dodání abstraktu je 31. červenec 2009.


Součástí konference bude veřejně přístupná výstava NDT techniky, která bude tradičně zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí v různých oborech technické činnosti. Výrobcům a dodavatelům zařízení i poskytovatelům služeb zde bude dána příležitost pro prezentaci tradičních i nejnovějších produktů široké odborné veřejnosti.


Místo konání

Konference se bude konat v hotelu a kongresovém centru Aquapalace Praha*** v Praze. Čestlicích, který je součástí největšího středoevropského aquaparku.


Kontaktní adresa:

Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
ČNDT, FSI, VUT v Brně, Technická 2, 616 69 Brno
E-mail: cndt@cndt.cz
Telefon: (+420) 541 143 229
Fax: (+420) 541 143 231