40. mezinárodní konference a výstava NDT techniky

Defektoskopie 2010 / NDE for Safety 2010

10. - 12. 11. 2010, Plzeň, hotel Angelo

DEFEKTOSKOPIE 2010 / NDE FOR SAFETY 2010

10. – 12.11. 2010, Plzeň, hotel Angelo


Mezinárodní konference NDE for Safety / Defektoskopie 2010 bude zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí ve všech oborech technické činnosti. Konference bude významnou příležitostí k setkání všech, kteří se zajímají o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v tomto oboru.


Základní tématické okruhy konference

 • Akustická emise
 • Magnetické a induktivní metody
 • Prozařovací metody
 • Povrchové a optické metody
 • Tomografie
 • Ultrazvukové metody
 • Detekce netěsnosti
 • Detekce korozních procesů metodami NDT
 • Inovace průmyslových aplikací NDT
 • Předprovozní a provozní zkoušky, testy spolehlivosti a bezpečnost konstrukcí
 • Využití NDT metod ve zkušebnictví
 • Vzdělávání, standardizace, certifikace a akreditace v oboru NDT
 • Aplikace NDE/NDT v oblastech: energetika, doprava, strojírenství, stavebnictví, chemický průmysl, atd.

Součástí konference bude veřejně přístupná výstava NDT techniky, která bude tradičně zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí v různých oborech technické činnosti. Výrobcům a dodavatelům zařízení i poskytovatelům služeb zde bude dána příležitost pro prezentaci tradičních i nejnovějších produktů široké odborné veřejnosti.


Organizační výbor konference hledá sponzory konference (firemní logo může být uvedeno již na prvním oznámení).


Více informací na kontaktním e-mailu: cndt@cndt.cz, příp. tel.: 605 537 609


Jednacími jazyky konference budou čeština a slovenština


Důležité termíny konference Defektoskopie 2010

 • Zaslání abstraktů příspěvků 31. srpen 2010
 • Platba sníženého vložného 20. září 2010 - prodlouženo do 30.9.2010
 • Odeslání textů příspěvků 6. října 2010
 • Zahájení konference 10. listopadu 2010 v 10 hod

Abstrakty příspěvků

Organizátoři konference žádají autory o zaslání krátkých abstraktů příspěvků v českém (slovenském) a anglickém jazyce v elektronické podobě. Je vhodné uvést i základní kontaktní údaje. Abstrakty budou uveřejněny v NDT Welding Bulletinu. Termín pro dodání abstraktu je 31. srpen 2010.


Místo konání

Konference se bude konat v hotelu a kongresovém centru Angelo Plzeň***


Kontaktní adresa:

Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
ČNDT, FSI, VUT v Brně, Technická 2, 616 69 Brno
E-mail: cndt@cndt.cz
Telefon: (+420) 541 143 229
Fax: (+420) 541 143 231