40. mezinárodní konference a výstava NDT techniky

Defektoskopie 2010 / NDE for Safety 2010

10. - 12. 11. 2010, Plzeň, hotel Angelo

Závazná přihláška