41. mezinárodní konference a výstava NDT techniky

Defektoskopie 2011 / NDE for Safety 2011

9. – 11. 11. 2011, hotel Harmony, Ostrava

Česká společnost pro nedestruktivní testování

zve všechny defektoskopické odborníky i zájemce na nejvýznamnější událost roku 2011 z oblasti nedestruktivního zkoušení v České republice


41. mezinárodní konferenci a výstavu NDT techniky

DEFEKTOSKOPIE 2011 / NDE FOR SAFETY 2011

9. – 11. 11. 2011, hotel Harmony, Ostrava


Mezinárodní konference Defektoskopie 2011 / NDE for Safety bude tradičně zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí ve všech oborech technické činnosti. Konference bude významnou příležitostí k setkání všech, kteří se zajímají o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v tomto oboru.


Základní tématické okruhy konference

 • Akustická emise
 • Magnetické a induktivní metody
 • Prozařovací metody
 • Povrchové a optické metody
 • Tomografie
 • Ultrazvukové metody
 • Detekce netěsnosti
 • Detekce korozních procesů metodami NDT
 • Inovace průmyslových aplikací NDT
 • Předprovozní a provozní zkoušky, testy spolehlivosti a bezpečnost konstrukcí
 • Využití NDT metod ve zkušebnictví
 • Vzdělávání, standardizace, certifi kace a akreditace v oboru NDT
 • Aplikace NDE/NDT v oblastech: energetika, doprava, strojírenství, stavebnictví, chemický průmysl, atd.

Součástí konference bude veřejně přístupná výstava NDT techniky, která bude tradičně zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí v různých oborech technické činnosti. Výrobcům a dodavatelům zařízení i poskytovatelům služeb zde bude dána příležitost pro prezentaci tradičních i nejnovějších produktů široké odborné veřejnosti.


Jednacími jazyky konference budou čeština a slovenština, příp. angličtina.


Důležité termíny konference Defektoskopie 2011

 • Zaslání abstraktů příspěvků 31. srpen 2011
 • Platba sníženého vložného 15. září 2011
 • Odeslání textů příspěvků 30. září 2011
 • Zahájení konference 9. listopadu 2011 v 10 hod

Abstrakty příspěvků

Organizátoři konference žádají autory o zaslání krátkých abstraktů příspěvků v anglickém a českém (slovenském) jazyce v elektronické podobě na adresu: cndt@cndt.cz. Je vhodné uvést i základní kontaktní údaje. Abstrakty budou uveřejněny v NDT Welding Bulletinu č.3/2011. Sborník z konference bude nabídnut k zařazení do hodnocené databáze Thompson Reuters.


Termín pro dodání abstraktů je 31. srpen 2011.


Místo konání

Konference se bude konat v hotelu a kongresovém centru Harmony *** v Ostravě.


Organizační výbor

 • Pavel Mazal – Vysoké učení technické v Brně
 • Luboš Pazdera – Vysoké učení technické v Brně
 • Zdeněk Převorovský – Ústav termomechaniky v.v.i. Praha
 • Josef Solnař – PTS Josef Solnař, s.r.o. Ostrava
 • Dagmar Kratochvílová – ČNDT

Organizační výbor konference hledá sponzory konference.


Více informací na kontaktním e-mailu: cndt@cndt.cz, příp. tel.: 605 537 609


Kontaktní adresa:

Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
ČNDT, FSI, VUT v Brně, Technická 2, 616 69 Brno
E-mail: cndt@cndt.cz
Telefon: (+420) 541 143 229
Fax: (+420) 541 143 231