42. mezinárodní konference a výstava NDT techniky

Defektoskopie 2012 / NDE for Safety 2012

30. 10.– 1. 11. 2012, Kongres Hotel Jezerka, Seč

Česká společnost pro nedestruktivní testování

zve všechny defektoskopické odborníky i zájemce na nejvýznamnější událost roku 2012 z oblasti nedestruktivního zkoušení v České republice


42. mezinárodní konferenci a výstavu NDT techniky

DEFEKTOSKOPIE 2012 / NDE FOR SAFETY 2012

30. 10.– 1. 11. 2012, Kongres Hotel Jezerka, Seč


Mezinárodní konference Defektoskopie 2012 / NDE for Safety bude tradičně zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí ve všech oborech technické činnosti. Konference bude významnou příležitostí k setkání všech, kteří se zajímají o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v tomto oboru.


Základní tématické okruhy konference

 • Akustická emise
 • Magnetické a induktivní metody
 • Prozařovací metody
 • Povrchové a optické metody
 • Tomografie
 • Ultrazvukové metody
 • Detekce netěsnosti
 • Detekce korozních procesů metodami NDT
 • Inovace průmyslových aplikací NDT
 • Předprovozní a provozní zkoušky, testy spolehlivosti a bezpečnost konstrukcí
 • Využití NDT metod ve zkušebnictví
 • Vzdělávání, standardizace, certifi kace a akreditace v oboru NDT
 • Aplikace NDE/NDT v oblastech: energetika, doprava, strojírenství, stavebnictví, chemický průmysl, atd.

Součástí konference bude veřejně přístupná výstava NDT techniky, která bude tradičně zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí v různých oborech technické činnosti. Výrobcům a dodavatelům zařízení i poskytovatelům služeb zde bude dána příležitost pro prezentaci tradičních i nejnovějších produktů široké odborné veřejnosti.


Jednacími jazyky konference budou čeština a slovenština, příp. angličtina.


Důležité termíny konference Defektoskopie 2012

 • Zaslání abstraktů příspěvků 31. srpen 2012
 • Platba sníženého vložného 15. září 2012
 • Odeslání textů příspěvků 30. září 2012
 • Program konference 15. říjen 2012
 • Zahájení konference 30. říjen 2012 v 10 hod.

Abstrakty příspěvků

Organizátoři konference žádají autory o zaslání krátkých abstraktů příspěvků v anglickém a českém (slovenském) jazyce v elektronické podobě na adresu: cndt@cndt.cz. Je vhodné uvést i základní kontaktní údaje. Abstrakty budou uveřejněny v NDT Welding Bulletinu.


Termín pro dodání abstraktů je 31. srpen 2012.


Místo konání

Nově zrekonstruovaný Kongres hotel Jezerka *** se nachází v CHKO Železné hory u sečské přehrady, cca 20 km JV od Chrudimi. Součástí hotelu jsou restaurace, vinárny, kongresový sál, 7 sálů a salonků. Všechny jednací prostory jsou vybavené nejmodernější audio-videotechnikou a učebními pomůckami. Pro sportovní vyžití hotel disponuje vnitřním bazénem (12 m), venkovním bazénem (20 m), dětským brouzdalištěm, vířivkou a parní saunou. Dále jsou zde dvě bowlingové dráhy, dva tenisové kurty, dva squashové kurty, fitness, horolezecká stěna, indoorový trenažér na golf, vnitřní střelnice (25 m), laserová střelnice, herna.

Hotel je umístěn 200m od vodního díla Sečská přehrada, které je vhodné ke koupání, provozování vodních sportů, rybolovu atd. V překrásném okolí hotelu se nachází zřícenina hradu Oheb, značené turistické a cykloturistické stezky. V okruhu 20-ti km dále větší množství přírodních a kulturních zajímavostí.

Na vyžádání bude pro účastníky zajištěna doprava z vlakového nádraží Chrudim.


Organizační výbor konference hledá sponzory konference (firemní logo bude umístěno na všech propagačních materiálech vydaných po datu předání příslibu sponzorování).


Více informací na kontaktním e-mailu: cndt@cndt.cz, příp. tel.: 605 537 609


Organizační výbor

 • Pavel Mazal - prezident
 • Dagmar Kratochvilova - tajemnice
 • Luboš Pazdera - sborník
 • Pavel Turek – výstava a tisky

Kontaktní adresa:

Pavel Mazal
ČNDT, FSI, VUT v Brně, Technická 2, 616 69 Brno
E-mail: cndt@cndt.cz
Telefon: (+420) 541 143 229