43. mezinárodní konference a výstava NDT techniky

Defektoskopie 2013 / NDE for Safety 2013

5. – 7. 11. 2013, NH hotel, Olomouc

Informace pro autory


Abstrakty příspěvků


Organizátoři konference žádají autory o zaslání krátkých abstraktů příspěvků (cca 200 slov) v anglickém a českém (slovenském) jazyce v elektronické podobě na adresu: cndt@cndt.cz. Je vhodné uvést i základní kontaktní údaje. Abstrakty budou uveřejněny v NDTWelding Bulletinu.


Termín pro dodání abstraktů je 31. srpen 2013.


Pokyny pro autory