44. konference Defektoskopie 2014 a výstava NDT techniky ECNDT 2014

Defektoskopie 2014

9.– 10. 10. 2014, Kongresové centrum Praha

Česká společnost pro nedestruktivní testování

zve všechny defektoskopické odborníky i zájemce na významnou událost roku 2014 z oblasti nedestruktivního zkoušení v České republice na


44. konferenci Defektoskopie 2014 a výstavu ECNDT 2014

DEFEKTOSKOPIE 2014

9.– 10. 10. 2014, Kongresové centrum Praha


Konference bude tradičně zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí v různých oborech technické činnosti. Tato akce bude významnou příležitostí k setkání všech, kteří se zajímají o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v tomto oboru.

Výrobcům a dodavatelům zařízení i poskytovatelům služeb zde bude dána příležitost pro prezentaci tradičních i nejnovějších produktů široké odborné veřejnosti formou ústních příspěvků.

Konference bude zaměřena zejména na praktické aplikace NDT/NDE základních průmyslových odvětvích. Je určena všem pracovníkům i zájemcům o tento obor z oblasti praktické aplikace, výzkumu i vzdělávání.


Výzva pro autory:

Organizátoři konference žádají autory o zaslání krátkých abstraktů příspěvků (cca 200 slov) v českém (slovenském) jazyce v elektronické podobě na adresu: cndt@cndt.cz. Je vhodné uvést i základní kontaktní údaje. Abstrakty budou uveřejněny v NDT Welding Bulletinu.


Základní tématické okruhy konference

 • Akustická emise
 • Magnetické a induktivní metody
 • Prozařovací metody
 • Povrchové a optické metody
 • Tomografie
 • Ultrazvukové metody
 • Detekce netěsnosti
 • Detekce korozních procesů metodami NDT
 • Inovace průmyslových aplikací NDT
 • Předprovozní a provozní zkoušky, testy spolehlivosti a bezpečnost konstrukcí
 • Využití NDT metod ve zkušebnictví
 • Termografie
 • Aplikace NDE/NDT v oblastech: energetika, doprava, strojírenství, stavebnictví, chemický průmysl, atd.

Jednací jazyk:

Příspěvky budou představeny v češtině nebo slovenštině.


Účastníci konference budou mít zajištěn po celou dobu konání konference DEFEKTOSKOPIE 2014 volný vstup na výstavu NDT techniky, která je pořádána souběžně s probíhající Evropskou konferencí o nedestruktivním zkoušení (XIth ECNDT 2014). Na tuto výstavu pořadatelé evidují v květnu 2014 již více než 120 přihlášených firem z celého světa.


Organizační výbor

 • Pavel Mazal – předseda
 • Marta Kořenská – odborný program
 • Luboš Pazdera – sborník
 • Dagmar Kratochvílová – tajemnice

Důležité termíny:

 • Zaslání abstraktů příspěvků: 31. 7. 2014
 • Termín pro platbu sníženého vložného: 1. 9. 2014
 • Termín pro předání kompletního textu příspěvku do sborníku: 10. 9. 2014
 • Zahájení konference: 9. 10. 2014

Kontaktní adresa:

ČNDT - Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
VUT v Brně, FSI
Technická 2, 616 69 Brno
E-mail: cndt@cndt.cz
Telefon: (+420) 541 143 229


Ubytování:

Ubytování není zajišťováno ČNDT.
Pokud máte zájem o zajištění ubytování, kontaktujte DANtour,
Ing. Daniela Turková, tel.: +420 603 429 523,
e-mail: daniela@dantourservice.cz

Místo konání:


Kongresové centrum Praha, a.s., 5. května 65, Praha 4


Kongresové centrum Praha je jednou z dominant hlavního města České republiky s nádherným výhledem na panorama Prahy. Patří mezi významná evropská kongresová centra. Vysoká technická úroveň a různé možnosti uspořádání jednacích prostorů umožňují uspořádání nejen kongresů a konferencí, ale také výstav, společenských akcí, banketů a kulturních představení. V letech 1998 až 2000 byla realizována jeho generální rekonstrukce a dostavba. V současnosti KCP nabízí ve více než 50 moderně vybavených sálech, salóncích a jednacích místnostech dostatek prostoru pro pořádání kongresů až pro 9300 účastníků. Největším sálem je Kongresový sál s maximální kapacitou 2 764 míst. Využitelná výstavní plocha je 13 000 m2. Kongresové centrum Praha je umístěno přímo u stanice metra C – Vyšehrad, takže je snadno návštěvníkům dosažitelné. Parkoviště (téměř 1 000 míst) je situované přímo pod Kongresovým centrem Praha.


Záštitu nad konferencí převzal: Děkan FSI VUT v Brně


Přípravný výbor přivítá všechny další zájemce o sponzorování konference Defektoskopie2014. Více informací na kontaktním e-mailu: cndt@cndt.cz, příp. tel.: 605 537 609