45. mezinárodní konference a výstava NDT techniky

Defektoskopie 2015 / NDE for Safety 2015

3. – 5. 11. 2015, Brno, Holiday Inn Hotel

Česká společnost pro nedestruktivní testování

pořádá pro všechny defektoskopické odborníky i zájemce o tento obor nejvýznamnější událost roku 2015 z oblasti nedestruktivního zkoušení v České republice


45. mezinárodní konferenci a výstavu NDT techniky

DEFEKTOSKOPIE 2015 / NDE FOR SAFETY 2015

3. – 5. 11. 2015, Brno, Holiday Inn Hotel


Mezinárodní konference a výstava Defektoskopie 2015 / NDE for Safety 2015 bude tradičně zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí ve všech oborech technické činnosti. Konference bude významnou příležitostí k setkání všech, kteří se zajímají o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v tomto oboru.


Základní tematické okruhy konference

 • Ultrazvukové metody
 • Magnetické a induktivní metody
 • Prozařovací metody
 • Akustická emise
 • Povrchové a optické metody
 • Tomografie
 • Využití NDT metod ve zkušebnictví
 • Detekce korozních procesů metodami NDT
 • Detekce netěsnosti
 • Předprovozní a provozní zkoušky, testy spolehlivosti a bezpečnost konstrukcí
 • Aplikace NDE/NDT v oblastech: energetika, doprava, strojírenství, stavebnictví, chemický průmysl, atd.
 • Inovace průmyslových aplikací NDT
 • Netradiční aplikace metod NDT a NDE
 • Vzdělávání, standardizace, certifikace a akreditace v oboru NDT

Součástí konference bude veřejně přístupná výstava NDT techniky, která bude tradičně zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí v různých oborech technické činnosti. Výrobcům a dodavatelům zařízení i poskytovatelům služeb zde bude dána příležitost pro prezentaci tradičních i nejnovějších produktů široké odborné veřejnosti.


Jednacími jazyky konference budou čeština a slovenština, příp. angličtina.


Základní termíny konference Defektoskopie 2015

 • Zaslání abstraktů příspěvků 15. červenec 2015
 • Platba sníženého vložného 15. září 2015
 • Odeslání textů příspěvků 15. září 2015 15. říjen 2015
 • Detailní informace a program 15. říjen 2015
 • Zahájení konference 3. listopad 2015 v 10 hod.

Místo konání

Konference se bude konat v prostorách hotelu Holiday Inn**** v Brně (www.hibrno.cz). V tomto hotelu je rezervováno zvýhodněné ubytování pro účastníky konference. Moderně vybavený hotel je umístěn v sousedství brněnského výstaviště. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV atd.


Organizační výbor

Předseda: Pavel Mazal – Vysoké učení technické v Brně
Členové: Luboš Pazdera, Ivo Kusák, Libor Topolář – Vysoké učení technické v Brně
Výstava: Pavel Turek – Agentura Tiret
Ubytování a sekretariát: Dagmar Kratochvílová – CNDT

Abstrakty příspěvků

Organizátoři konference žádají autory o zaslání krátkých abstraktů příspěvků (cca 200 slov) v anglickém a českém, příp. slovenském jazyce v elektronické podobě na adresu: cndt@cndt.cz. Je vhodné uvést klíčová slova a základní kontaktní údaje. Termín pro odeslání abstraktů je 15. červenec 2015. Abstrakty budou uveřejněny na webu konference a v NDT Welding Bulletinu. Odborné příspěvky budou recenzovány a budou prezentovány ve sborníku konference a na CD ROM. Materiály konference budou předány k registraci v databázi Scopus.


Organizátoři hledají zájemce o sponzorování konference - více informací na kontaktním e-mailu: cndt@cndt.cz, příp. tel.: 605 537 609


Kontaktní adresa:

Doc. Pavel Mazal
ČNDT, FSI, VUT v Brně,
Technická 2, 616 69 Brno
E-mail: cndt@cndt.cz
Telefon: (+420) 541 143 229