45. mezinárodní konference a výstava NDT techniky

Defektoskopie 2015 / NDE for Safety 2015

3. – 5. 11. 2015, Brno, Holiday Inn Hotel

Informace pro autory


Abstrakty příspěvků


Organizátoři konference žádají autory o zaslání krátkých abstraktů příspěvků (cca 200 slov) v anglickém a českém, příp. slovenském jazyce v elektronické podobě na adresu: cndt@cndt.cz. Je vhodné uvést klíčová slova a základní kontaktní údaje. Termín pro odeslání abstraktů je 15. červenec 2015. Abstrakty budou uveřejněny na webu konference a v NDT Welding Bulletinu. Odborné příspěvky budou recenzovány a budou prezentovány ve sborníku konference a na CD ROM. Materiály konference budou předány k registraci v databázi Scopus.


Pokyny pro autory

Informace pro autory posterů:


Velikost posterů: max. šířka 950 mm, výška max. 2000 mm.
Připevňovací materiály(lepicí pásky, nůžky atd.) budou k dispozici na místě.