46. mezinárodní konference a výstava NDT techniky

Defektoskopie 2016 / NDE for Safety 2016

8. – 10. 11. 2016, Lázně Luhačovice, Česká republika

Česká společnost pro nedestruktivní testování, zapsaný spolek

pořádá pro všechny defektoskopické odborníky i zájemce o tento obor nejvýznamnější událost roku 2016 z oblasti nedestruktivního zkoušení v České republice


46. mezinárodní konferenci a výstavu NDT techniky

DEFEKTOSKOPIE 2016 / NDE FOR SAFETY 2016

8. – 10. 11. 2016, Lázně Luhačovice, Česká republika


Mezinárodní konference a výstava Defektoskopie 2016 / NDE for Safety 2016 bude tradičně zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí ve všech oborech technické činnosti. Konference bude příležitostí k setkání všech odborníků, kteří se zajímají o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v oboru NDT.


Základní tematické okruhy konference

 • Ultrazvukové metody
 • Magnetické a induktivní metody
 • Prozařovací metody
 • Akustická emise
 • Povrchové a optické metody
 • Infračervená termografie
 • Tomografie
 • Předprovozní a provozní zkoušky, testy spolehlivosti a bezpečnost konstrukcí
 • Využití NDT metod ve zkušebnictví a ve výzkumu
 • Detekce korozních procesů metodami NDT
 • Detekce netěsnosti
 • Aplikace a inovace NDE/NDT v průmyslu, dopravě a energetice
 • Netradiční aplikace metod NDT a NDE
 • Vzdělávání, standardizace, certifikace a akreditace v oboru NDT

Součástí konference bude veřejně přístupná výstava NDT techniky, která bude tradičně zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí v různých oborech technické činnosti. Výrobcům a dodavatelům zařízení i poskytovatelům služeb zde bude dána příležitost pro prezentaci tradičních i nejnovějších produktů a služeb široké odborné veřejnosti.


Jednacími jazyky konference budou čeština a slovenština, příp. angličtina.


Základní termíny konference Defektoskopie 2016 / NDE for Safety 2016

 • Zaslání abstraktů příspěvků 31. červenec 2016
 • Platba sníženého vložného 15. září 2016
 • Odeslání textů příspěvků 30. září 2016
 • Detailní informace a program 17. říjen 2016
 • Zahájení konference 8. listopad 2016 v 10 hod.

Místo konání

Konference a výstava se budou konat v prostorách Společenského domu v Lázních Luhačovice (www.lazneluhacovice.cz). Ubytování za zvýhodněné ceny je zajištěno v okolních ubytovacích zařízeních.


Organizační výbor

Předseda:Pavel Mazal - Vysoké učení technické v Brně
Členové:Luboš Pazdera, Ivo Kusák, Libor Topolář - Vysoké učení technické v Brně
Josef Solnař - PTS Josef Solnař, s.r.o., Ostrava
Výstava:Pavel Turek – Agentura Tiret
Ubytování a sekretariát:Daniela Turková a Vendula Kratochvílová

Abstrakty příspěvků

Organizátoři konference žádají autory o zaslání abstraktů odborných příspěvků (cca 200 slov) v anglickém a českém, příp. slovenském jazyce podle vzoru na webu konference. Termín pro registraci abstraktů je 31. červenec 2015. Abstrakty budou uveřejněny v NDT Welding Bulletinu. Odborné příspěvky budou recenzovány a budou prezentovány ve sborníku konference a na CD ROM.


Organizátoři hledají zájemce o sponzorování konference - více informací na kontaktním e-mailu: cndt@cndt.cz, příp. tel.: 605 537 609


Kontaktní adresa:

Doc. Pavel Mazal
ČNDT, FSI, VUT v Brně,
Technická 2, 616 00 Brno
E-mail: cndt@cndt.cz
Telefon: (+420) 541 143 229