46. mezinárodní konference a výstava NDT techniky

Defektoskopie 2016 / NDE for Safety 2016

8. – 10. 11. 2016, Lázně Luhačovice, Česká republika

Informace pro autory


Abstrakty příspěvků

Organizátoři konference žádají autory o zaslání abstraktů odborných příspěvků (cca 200 slov) v anglickém a českém, příp. slovenském jazyce podle vzoru na webu konference. Termín pro registraci abstraktů je 31. červenec 2016. Abstrakty budou uveřejněny v NDT Welding Bulletinu. Odborné příspěvky budou recenzovány a budou prezentovány ve sborníku konference a na CD ROM.

Pokyny pro autory