47. mezinárodní konference a výstava NDT techniky

Defektoskopie 2017 / NDE for Safety 2017

7. – 9. 11. 2017, kongresové centrum Svět Chomutov, Česká republika

Informace pro autory


Abstrakty příspěvků

Organizátoři konference žádají autory o zaslání abstraktů odborných příspěvků (cca 200 slov) v anglickém a českém, příp. slovenském jazyce podle vzoru na webu konference. Termín pro registraci abstraktů je 31. červenec 2017. Abstrakty budou uveřejněny v NDT Welding Bulletinu. Odborné příspěvky budou recenzovány a budou prezentovány ve sborníku konference a na CD ROM.


Pokyny pro autory