48. mezinárodní konference a výstava NDT techniky

Defektoskopie 2018 / NDE for Safety 2018

6. – 8. 11. 2018, Konferenční centrum City, Praha, Česká republika

Česká společnost pro nedestruktivní testování

pořádá pro všechny defektoskopické odborníky i zájemce o tento obor nejvýznamnější událost roku 2018 z oblasti nedestruktivního zkoušení v České republice


48. mezinárodní konferenci a výstavu NDT techniky

DEFEKTOSKOPIE 2018 / NDE FOR SAFETY 2018

6. – 8. 11. 2018, Konferenční centrum City, Praha


Mezinárodní konference a výstava Defektoskopie 2018 / NDE for Safety 2018 bude zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí ve všech oborech technické činnosti.
Konference bude příležitostí k setkání všech, kteří se zajímají o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v tomto oboru.


Základní tematické okruhy konference

 • Ultrazvukové metody
 • Magnetické a induktivní metody
 • Prozařovací metody
 • Akustická emise
 • Povrchové a optické metody
 • Tomografie
 • Detekce korozních procesů metodami NDT
 • Detekce netěsnosti
 • Předprovozní a provozní zkoušky, testy spolehlivosti a bezpečnost konstrukcí
 • Využití NDT metod ve zkušebnictví
 • Aplikace NDE/NDT v oblastech: energetika, doprava, strojírenství, stavebnictví, chemický průmysl, atd.
 • Inovace průmyslových aplikací NDT
 • Netradiční aplikace metod NDT a NDE
 • Vzdělávání, standardizace, certifikace a akreditace v oboru NDT
 • Nově zařazeným oborem 48. konference Defektoskopie 2018 bude oblast aplikace NDT metod v oblasti monitorování stavu konstrukcí (Condition Monitoring).

Součástí konference bude veřejně přístupná výstava NDT techniky.
Výstava bude zaměřena na prezentaci nejmodernějšího vybavení a služeb v oblasti nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí.


Jednacími jazyky konference budou čeština, slovenština a angličtina.


Základní termíny konference Defektoskopie 2018 / NDE for Safety 2018

 • Zaslání abstraktů příspěvků: 15. srpen 2018
 • Platba sníženého vložného: 15. září 2018
 • Odeslání textů příspěvků: 30. září 2018
 • Detailní informace a program: 12. říjen 2018
 • Zahájení konference: 6. listopad 2018 v 9:30 hod.

Abstrakty příspěvků:

Organizátoři konference žádají autory o zaslání abstraktů odborných příspěvků (cca 200 slov) v anglickém a českém, příp. slovenském jazyce podle vzoru na webu konference. Termín pro registraci abstraktů je 15. srpen 2018. Abstrakty budou uveřejněny v NDT Welding Bulletinu. Odborné příspěvky budou recenzovány a prezentovány ve sborníku konference a na CD ROM.


Místo konání

Konferenční centrum City (KCC) se nachází v rozvíjející se oblasti Prahy 4 - City, přímo u stanice metra (C) Pankrác a nákupního centra Arkády. KCC je díky své variabilitě vhodné pro pořádání kongresů, konferencí, školení, výstav a různých společenských akcí. Celková plocha KCC je více jak 1000 m2, k dispozici jsou tři samostatné sály: Empiria, Tower a Panorama. Každý sál má své foyer, samozřejmostí je stálé wi-fi připojení k rychlému internetu a klimatizace ve všech prostorech KCC.

KCC má ideální polohu, je lehce dostupné jak metrem – stanice metra C Pankrác je vzdáleno od KCC jen 150 m, tak i autem. Na Jižní spojce, směr na Brno, jste za necelou minutu. Parkování je dostupné v docházkové vzdálenosti (150 m) od KCC. Jsou dvě možnosti hromadného parkování (podzemní parkoviště obchodního centra Arkády nebo parkoviště hotelu Panorama).


Organizační výbor

Předseda:Pavel Mazal - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Členové:Luboš Pazdera - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Libor Topolář - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Výstava:Pavel Turek – Agentura Tiret
Ubytování a doprovodný program:Daniela Turková - daniela@dantourservice.cz
Sekretariát:Vendula Kratochvílová - kratochvilova@cndt.cz

Organizátoři hledají zájemce o sponzorování konference - více informací zde nebo na kontaktním e-mailu: cndt@cndt.cz, příp. tel.: 605 537 609


Kontaktní adresa:

Doc. Pavel Mazal
ČNDT z.s., FSI, VUT v Brně,
Technická 2, 616 00 Brno
E-mail: cndt@cndt.cz
Telefon: (+420) 541 143 229