48. mezinárodní konference a výstava NDT techniky

Defektoskopie 2018 / NDE for Safety 2018

6. – 8. 11. 2018, Konferenční centrum City, Praha, Česká republika

Informace pro autory


Abstrakty příspěvků

Organizátoři konference žádají autory o zaslání abstraktů odborných příspěvků (cca 200 slov) v anglickém a českém, příp. slovenském jazyce podle vzoru na webu konference. Termín pro registraci abstraktů je 15. srpen 2018. Abstrakty budou uveřejněny ve sborníků abstraktů (součást NDT Welding Bulletinu). Odborné příspěvky budou recenzovány a budou prezentovány v tištěném sborníku konference a na CD ROM. Abstrakt může být součástí elektronické přihlášky, případně ho zašlete e-mailem na adresu: cndt@cndt.cz


Pokyny pro autory