48. mezinárodní konference a výstava NDT techniky

Defektoskopie 2018 / NDE for Safety 2018

6. – 8. 11. 2018, Konferenční centrum City, Praha, Česká republika

Závazná přihláška - krok 1/3


Osobní a kontaktní údaje

Titul před: Jméno:* Příjmení:* Titul za:
Název firmy:
Oddělení:
Funkce:
Adresa:*
Město:*
PSČ:*
Stát*
Telefon:*
E-mail:*

DIČ

Fakturační údaje

Fakturační adresa se liší od kontaktní adresy
Název firmy:*
Adresa:*
Město:*
PSČ:*
Stát*

DIČ
Banka
Číslo účtu
Kód banky
*Souhlasím s tím, aby Česká společnost pro nedestruktivní testování, z.s., uvedené osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. zpracovávala pouze pro účely zajištění mezinárodní konference Defektoskopie / NDE for Safety 2018.


Vložné

 Platba uhrazena do 15. 9. 2018Platba uhrazena po 15. 9. 2018
Cena bez DPH21% DPHCena celkem s DPHCena bez DPH21% DPHCena celkem s DPH
Základní vložné5 619,521 180,48 6.800,-6 115,361 284,64 7.400,-
Členské vložné *)5 206,611 093,39 6.300,-5 702,161 197,84 6.900,-
Jednodenní vložné**)3 140,32659,68 3.800,-3 388,24711,76 4.100,-
Studentské vložné***)3 718,80781,20 4.500,-3 966,72833,28 4.800,-
*) Členské vložné může uplatnit pouze člen ČNDT (SSNDT) s řádným členstvím a uhrazeným členským poplatkem za rok 2018
**) Vložné zahrnuje účast na jednání, vstup na výstavu a účast na společenském večeru ČNDT - platí pouze pro den 07. 11. 2018
***) Vložné je určeno pro studenty SŠ a VŠ
Součástí vložného jsou konferenční materiály a sborník

STORNOVACÍ PODMÍNKY: při zrušení účasti ze strany účastníka ve lhůtě delší než 30 dnů před zahájením konference - pouze náklady spojené s bankovními operacemi. V období 30 – 6 dní činí storno 20% vložného, 5 – 1 den činí 50%. V případě neúčasti závazně přihlášeného účastníka vložné nebude vráceno.
Přihlášku můžete v případě potřeby využít i pro jinou osobu než původně přihlášenou.

Máme zájem o firemní prezentaci v rámci doprovodných akcí mezinárodní konference DEFEKTOSKOPIE 2018, a proto Vás žádáme o zaslání podrobných propozic.
Přihlašujeme odborný příspěvek.
Název příspěvku:*
Název příspěvku anglicky:*
Abstrakt příspěvku:*
Abstrakt příspěvku anglicky:*

Objednávka ubytování

Konference se bude konat v prostorách Konferenčního centra City v Praze. Ubytování pro účastníky konference je rezervováno v hotelu ILF, Budějovická 18/743, Praha 4, který je umístěn ve vzdálenosti cca 900 m od Konferenčního centra (jedna stanice metra). Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, SAT TV a WIFI připojení. Ubytování pro účastníky konference je zajištěno prostřednictvím ČNDT. Pro zajištění ubytování nepoužívejte rezervační systém hotelu. Dostupná kapacita je limitována a rezervace musí být upřesněny do konce září 2018.
V okolí Konferenčního centra je řada dalších hotelových kapacit různých úrovní. Seznam hotelů bude součástí webové prezentace konference a účastníci si toto ubytování zajišťují samostatně, resp. s požadavky na ubytování a doprovodný program se přímo obracejte na:
Ing. Daniela Turková – daniela@dantourservice.cz (tel.: 603 429 523).

Závazně objednávám ubytování
(ceny s DPH za 1 noc se snídaní):
Datum příjezdu: Počet nocí:
Datum odjezdu:
Závazné objednávky ubytování budou vyřizovány v pořadí došlých přihlášek. Po naplnění kapacity hotelu může být dalším zájemcům nabídnuto ubytování v jiných ubytovacích kapacitách v blízkosti místa jednání. V případě požadavku na jinou kategorii hotelu si účastník zajišťuje ubytování samostatně za tzv. pultové ceny.
STORNOVACÍ PODMÍNKY: Při zrušení účasti ze strany klienta v období 30 – 20 dní před dnem ubytování činí storno 30%, 19 – 0 dní potom 100% poplatků za ubytování.
var. a) Jednolůžkový pokoj (cena za noc a 1 osobu) 1.250,- Kč
var. b) Dvojlůžkový pokoj (cena za noc a 2 osoby) 1.550,- Kč
var. c) Dvojlůžkový pokoj (cena za noc a 1 lůžko) 790,- Kč
Cena celkem:
V případě var.c) si přeji za spolubydlícího:

Celková platba v Kč:

vložné
ubytování
celkem
Žádáme, aby nám byla na základě označených údajů vyplněných v této závazné přihlášce zaslána zálohová faktura.
Potvrzujeme, že za služby objednané v této závazné přihlášce bude námi dne uhrazena částka ve výši Kč na účet České společnosti pro NDT, z.s. 5101 2378 0297/0100, vedený u Komerční banky v Praze. Variabilní symbol platby: 1048.
Po připsání platby na účet ČNDT vám bude vystaven a zaslán daňový doklad.
Zaplatíme plnou cenu v den konference na registraci (ceny jako při platbě po 15. 9.).

Poznámka pro organizátory: