European NDT Days in Prague 07

November 05-09, 2007, Prague, Czech Republic

37th International Conference Defektoskopie


Hlavní sponzor: / Main sponsor: Sponsors: / Sponzoři:


Logo GE

Logo Aqua Chemie    Logo Defekta
Logo Qualitest     Logo PapCo
Logo Panametria

37. mezinárodní výroční konference

DEFEKTOSKOPIE 2007

7.–9. listopad 2007, Praha – Česká Republika


Výroční konference ČNDT bude tradičně zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí ve všech oborech technické činnosti. Konference bude významnou příležitostí k setkání všech, kteří se zajímají o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v tomto oboru.



37th International Annual Conference

DEFEKTOSKOPIE 2007

November 7 – 9, 2007, Praha – Czech Republic


Will be organized by Czech Society for NDT as an international annual meeting during the ENDTD 07 in Prague. The conference is aimed to all topics of non-destructive testing and evaluation of materials and structures in all areas of technical activities.


Základní témata konference

 • Akustická emise
 • Magnetické a induktivní metody
 • Prozařovací metody
 • Povrchové a optické metody
 • Tomografie
 • Ultrazvukové metody
 • Detekce netěsnosti
 • Detekce korozních procesů metodami NDT
 • Inovace průmyslových aplikací NDT
 • Předprovozní a provozní zkoušky, testy spolehlivosti a bezpečnost konstrukcí
 • Využití NDT metod ve zkušebnictví
 • Vzdělávání, standardizace, certifikace a akreditace v oboru NDT

Jednací jazyk

Příspěvky mohou být představeny v češtině, slovenštině a angličtině. Simultánní překlad nebude zajištěn.

Main Conference Topics:

 • Acoustic emission
 • Magnetic and inductive methods
 • Radiography
 • Surface and optical methods
 • Tomography
 • Ultrasonic methods
 • Leak detection
 • NDT corrosion damage monitoring
 • NDT in material and structure testing
 • Industrial standards and innovations
 • Functional and operational testing, reliability and safety assurance
 • Education, standardization, certification and accreditation

Conference language

All technical papers will be presented in English, Czech or Slovak languages. Simultaneous translation is not provided.


Důležité termíny

Zaslání abstraktů příspěvků31. červenec 2007
Platba sníženého vložného15. září 2007
Odeslání textů příspěvků30. září 2007

Základní vložné

Účastník4000,- Kč / 5000,- Kč
Studenti a důchodci2000,- Kč / 2500,- Kč

Základní vložné zahrnuje účast na odborném jednání konference Defektoskopie 2007, volný vstup na výstavu NDT Expo, sborník příspěvků, občerstvení o přestávkách jednání a účast na společenském večeru ČNDT, který bude pořádán v rámci ENDTD 07.


Deadlines

Abstracts submissionJuly 31, 2007
Reduced fee paymentSeptember 15, 2007
Full papers submissionSeptember 30, 2007

Basic conference fee

Participant160,- EUR / 190,- EUR
Students, retired persons80,- EUR / 100,- EUR

Registration fee includes attendance at conference Defektoskopie 2007, book of proceedings available at the time of the event, post conference DVD with all ENDTD 07 materials, exhibition visit, coffee breaks and CNDT social diner.


Organizační výbor

Pavel Mazal – předseda
Marta Kořenská – odborný program
Dagmar Kratochvílová – sekretariát


Kontaktní adresa:

Pavel Mazal
ČNDT – Def 07
Vysoké učení technické v Brně
Technická 2, 616 69 Brno
E-mail: cndt@cndt.cz
Telefon: +420 541 143 229; Fax: +420 541 143 231


Organising Committee

Pavel Mazal – chairman
Marta Kořenská – scientific programme
Dagmar Kratochvílová – secretary


Corresponding Address:

Pavel Mazal
CNDT – Def 07
Brno University of Technology
Technicka 2, CZ 616 69 Brno, Czech Republic
E-mail: cndt@cndt.cz
Phone: +420 541 143 229; Fax: +420 541 143 231