DATABASE

Logo English version
Česká společnost pro nedestruktivní testování - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz

ETICKÝ KODEX FIREMNÍHO ČLENA ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO NDT

(text schválen na sjezdu ČNDT dne 31.10.2012)

  1. Firma svojí činností přispívá k dobrému jménu ČNDT a jejích členů.

  2. Firma nesmí zneužít svého postavení firemního člena ČNDT.

  3. Firma si udržuje dobrou pověst o své bezúhonnosti ve své činnosti.

  4. Firma se chová eticky i ke svým konkurentům a nikdy nepoužije nemorálních metod, které by mohly poškodit spolehlivost nedestruktivního zkoušení a jeho pověst.

  5. Firma dosahuje a udržuje vysokou úroveň dovednosti, např. vlastním vývojem, sbíráním a výměnou odborných informací vědeckých, technických i praktických.

  6. Firma dbá na to, aby její pracovníci měli kvalifikaci odpovídající potřebám ndt.

  7. Při prezentaci svých výrobků nebo služeb firma podává vždy pravdivé informace, na které se zákazník může vždy spolehnout.

  8. Firma dodržuje normy, směrnice, předpisy ndt a obecné právní předpisy.

  9. Firma nezneužije logo ČNDT, které dosvědčuje, že neporušuje zásady tohoto etického kodexu.

  10. Firma podpisem svého zástupce bere na vědomí, že svým vstupem za firemního člena ČNDT je zavázána dodržovat tento etický kodex. Při podezření jeho porušení rozhoduje výbor ČNDT o pokračování nebo zrušení firemního členství v ČNDT a zveřejnění jednání firmy na webu ČNDT, v NDT Welding Bulletinu apod.

Firemní členové:
 
APC
RTD
ATG
Dakel
Defekta
Dekra
Foma
Helling
Indetec
Isotrend
K-technologies, s.r.o.
NDT1 KRAFT s. r. o.
OLYMPUS C&S spol. s r.o.
Panametria
Papco
Preditest
PTS
Sector Cert
Starmans
Tediko
Testima
TUV Nord Czech
UJV Řež, a.s.
Workswell s.r.o.
 
©ČNDT 2002 - 2018