Úvodní stránka

Aktuality

Archiv

Členové

Kontakt

 

ČNDT - odborná skupina 9 

Akustická emise

 

Úvodní stránka

 Odborná skupina 9 - Akustická emise je součástí České společnosti pro nedestruktivní testování (ČNDT) a sdružuje řadu odborníků z oblasti výzkumu, vývoje a průmyslových aplikací metody akustické emise (AE).

Akustickou emisí rozumíme elastické vlny vznikající následkem náhlého uvolnění energie v materiálu nebo při nějakém procesu.

Možnosti využití AE v oblasti NDT:

- hodnocení integrity materiálů (kovy, plasty, horniny, stavební materiály) 

- bezdemontážní diagnostika - nedestruktivní kontrola ocelových a sklolaminátových (kompozitních) tlakových nádob a potrubí včetně kontroly těsnosti

- monitorování celistvosti mechanických dílů a predikce životnosti

- on-line metoda indikující nutnost servisního zásahu u strojů (tření, ložiska) a u technologických procesů (třískové obrábění, svařování)

S aplikacemi AE se tak můžeme setkat:

- v chemickém průmyslu (ocelové i plastové tlakové nádoby a zásobníky, těsnost potrubí a zásobníků, kontrola stavu strojů, monitorování probíhajících chemických reakcí),

- v energetice (jaderné elektrárny - monitorování úniku média, koroze, zbytkové životnosti tlakových nádob, lokalizace aktivních vad, monitorování částečných výbojů a vzniku korony), 

- ve stavebnictví (zatěžování ocelových konstrukcí, betonu, stavebních prvků), 

- v elektrotechnickém průmyslu (testování vrstvových a tantalových kondenzátorů, při výrobě hybridních IO, testování supravodivých magnetů), 

- v leteckém průmyslu (testování vlastností slitin a kompozitních materiálů, určování zbytkové životnosti, monitorování vzniku únavových trhlin), 

- v geologii (monitorování posuvů podloží), v lékařství, pro sledování hydraulických a pneumatických systémů a v mnoha dalších aplikacích 

K hlavním výhodám patří:

Integrálnost (pokrývá celý objekt), rychlá příprava měření, dálková detekce a lokalizace vad, vysoká citlivost, spolehlivost, 100% kontrola i velmi rozsáhlých objektů (potrubí, tlakové nádoby, mosty, draky letadel) s relativně malým počtem snímačů, stačí pouze částečný přístup ke sledovanému zařízení, měřený signál AE je frekvenčně řádově ve stovkách kHz, tzn. dostatečně vysoko nad běžnými zdroji mechanických hluků a vibrací v průmyslu, v neposlední řadě pak relativně nízká cena a jednoduchost potřebných zařízení pro zpracování a vyhodnocení signálu.

Ve srovnání s ostatními nedestruktivními diagnostickými technikami vyniknou především dvě hlavní výhody: díky vysoké citlivosti lze detekovat vady v počátečním stádiu, které jsou klasickými metodami (ultrazvuk, prozařování) ještě nepostižitelné, a za druhé jsou detekovány pouze aktivní vady, projevující se při zatížení. 

 

Případné připomínky zasílejte na benesp@feec.vutbr.cz