Úvodní stránka

Aktuality

Archiv

Členové

Kontakt

 

ČNDT - odborná skupina 9 

Akustická emise

 

Kontaktní adresy

Předseda skupiny

ing. Václav Svoboda

tel: 02-61341801

fax: 02-61341807

email: preditest@mbox.vol.cz

Sekretariát

ing. Jaroslava Polednová

Rilská 3182/4

143 00 Praha 12

Tel: 02-4014358

Mobil: 0603 831 497

Bankovní spojení

Číslo účtu: 1930011309/0800

Banka: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, 110 00 Praha 1

Název účtu: ČNDT - Akustická emise, Opletalova 25, 110 00 Praha 1

 

Případné připomínky zasílejte na benesp@feec.vutbr.cz