Jaroslav Dvořák, Echo-Test Praha školící a zkušební středisko pro NDT

nabízí

Školení pro vizuální kontrolu svarů podle evropských norem
 • vhodné pro technology svařování, pracovníky kontroly, pracovníky svářecích škol
 • školení je zaměřeno na vizuální kontrolu svarů podle EN:
  ČSN EN 970 * ČSN EN ISO 6520-1 * ČSN EN 25817
 • Osnova školení:
  • přehled metod pro nedestruktivní zkoušení svarů;
  • vady svarů;
  • základy vizuální kontroly (optika, osvětlení, fotometrie);
  • vizuální kontrola: přímá - nepřímá;
  • provedení vizuální kontroly podle ČSN EN 970;
  • vysvětlení evropských norem pro kontrolu svarů:
   • ČSN EN 12062
   • ČSN EN ISO 6520-1
   • ČSN EN 25817
   • ČSN EN 30042
  • Praktická výuka
 • učební texty pro účastníky školení;
 • délka školení včetně zkoušky 3 dny;
 • osvědčení o účasti na školení a zkoušce;
 • podklady pro certifikaci účastníka v souladu s APC-Std-201/E/95
 • v případě většího počtu zájemců školení přímo u zájemce.
Kontaktní adresa:
Jaroslav Dvořák, dipl.tech.,
Echo-Test Praha,
Nám. Svat. Čecha 7,
101 00 Praha 10
tel/fax: 02/67315903
GSM: 0602 321 878
e-mail: echo-dvorak@mbox.vol.cz