ČNDT - Projekty

Dizertační práce - přehled

Název práceAutorŠkola / PracovištěRokStavDetaily
Diagnostika tekutinových mechanizmů metodou akustické emise   Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 2013 námět detaily
Nedestruktivní hodnocení kvality vzniku nerozebíratelných spojů   Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 2013 námět detaily
Diagnostika opotřebení zařízení s rotujícími dílci   Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 2013 námět detaily
Identifikace počátečních stádií únavového poškození pomocí metod NDT   Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 2013 námět detaily
Zpracování a kategorizace rozsáhlých datových souborů   Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 2013 námět detaily
Využití akustických metod pro analýzu betonu a železobetonu namáhaného zvýšenou teplotou  Ing. Daniela Štefková  Fakulta stavební VUT v Brně 2013 v řešení detaily
Monitorování a analýza koroze výztužné oceli v železobetonových prvcích a konstrukcích akustickými metodami Ing. Kristýna Šamárková  Fakulta stavební VUT v Brně 2013 v řešení detaily
Progresivní testování kvality a životnosti nanomateriálů na bázi siliko-aerogelů využívaných ve stavebnictví Ing. Ladislav Carbol  Fakulta stavební VUT v Brně 2013 v řešení detaily
Zvyšování citlivosti metod nelineární ultrazvukové spektroskopie pro nedestruktivní testování Ing. Valeria Nenakhova  Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií 2013 v řešení detaily

Počet nalezených projektů: 9

Přejít na: