Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Česká společnost pro nedestruktivní testování

RS4 Západní Čechy, Plzeň


V Plzni, 30.11.2012

Vážená kolegyně,vážený kolego,
    dovolujeme si Vás pozvat na netradiční akci

„Vánoční řízek“

kterou pořádá firma Olympus ve spolupráci s ČNDT RS4

a schůzi RS 4

v úterý 11.12.2012 od 10:30 hod v

salonku restaurace U Řezníka, Plzeň, Sokolovská 1126/79a

Program

  1. Nové mody Phased array – P. Dobšák (Olympus)
  2. Videoskopy firmy Olympus – M. Janček (Olympus)
  3. Zkoušení heterogenního svaru PG metodou Phased array – Ing. Kolář (ETE)
  4. Zpráva o činnosti RS 4 – Ing. Skála
  5. Zpráva revizní komise – Ing. Veselá

Svoji účast potvrďte prosím nejpozději do 4. 12. 2012,
Sdělte počet členů RS 4 z vašeho pracoviště, kteří se akce zúčastní.

e-mailem na zdenek.skala@skoda-js.cz
nebo telefonicky na č. 605 229 243

Za firmu Olympus a RS4 Vás srdečně zvou
Zdeněk Skála RS4 Plzeň
a
Petr Wludyka Olympus