Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Česká společnost pro nedestruktivní testování

RS4 Západní Čechy, Plzeň


V Plzni, 15. 11. 2013

Vážená kolegyně,vážený kolego,
    dovolujeme si Vás pozvat na

výroční volební schůzi RS 4 a seminář firmy Olympus

ve čtvrtek 28.11.2013 od 10:00 hod v

salonku restaurace U Řezníka, Plzeň, Sokolovská 1126/79a

Program

  1. Zpráva o činnosti RS 4 – Ing. Zdeněk Skála
  2. Volba volební komise – Ing. Michal Miller
  3. Volba výboru RS 4 – Ing. Jan Vít, Ph.D.
  4. Zpráva revizní komise – Ing. Jana Veselá, Ph.D.
  5. Nový videoskop IPLEX RT/RX – Ing. Martin Janček (Olympus)
  6. UltraWave LRT – Ing. Petr Dobšák(Olympus)
  7. Scanner cobra – Petr Wludyka (Olympus)
  8. Praktická ukázka použití scanneru COBRA – Ing. Jan Kolář (ETE)

Dále budou prakticky předvedeny:

Omniscan SX 16:64PR
Omniscan MX2 M2 32:128
scanner LITE

Občerstvení zajištěno


Svoji účast potvrďte prosím nejpozději do 20. 11. 2012,
Sdělte počet členů RS 4 z vašeho pracoviště, kteří se akce zúčastní.

e-mailem na zdenek.skala@skoda-js.cz
nebo telefonicky na č. 605 229 243

Za firmu Olympus a RS4 Vás srdečně zvou
Zdeněk Skála RS4 Plzeň
a
Petr Wludyka Olympus