Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Česká společnost pro nedestruktivní testování

RS4 Západní Čechy, Plzeň


V Plzni, 24. 11. 2014

Vážená kolegyně,vážený kolego,
    dovolujeme si Vás pozvat na

výroční volební schůzi RS 4 a seminář firmy Olympus

v úterý 25.11.2014 od 10:00 hod v

salonku restaurace U Řezníka, Plzeň, Sokolovská 1126/79a

Program

  1. Zpráva o činnosti RS 4 - Ing. Zdeněk Skála
  2. Zpráva revizní komise – Ing. Jana Veselá, Ph.D.
  3. Přestavení výrobků firmy Olympus
Občerstvení zajištěno

Svoji účast potvrďte prosím nejpozději do 20. 11. 2014,
Sdělte počet členů RS 4 z vašeho pracoviště, kteří se akce zúčastní.

e-mailem na zdenek.skala@skoda-js.cz
nebo telefonicky na č. 605 229 243

Za RS4 a firmu Olympus Vás srdečně zvou
Zdeněk Skála RS4 Plzeň
a
Petr Wludyka Olympus