Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Česká společnost pro nedestruktivní testování

RS4 Západní Čechy, Plzeň


V Plzni, 25. 1. 2016

Vážená kolegyně,vážený kolego,
    dovolujeme si Vás pozvat na

volební schůzi RS 4 a seminář firmy Olympus

v pondělí 25.1.2016 od 11:30 hod v

salonku restaurace U Řezníka, Plzeň, Sokolovská 1126/79a

Program

  1. Volba komise
  2. Zpráva o činnosti RS 4
  3. Zpráva kontrolní a revizní komise
  4. Volby nového výboru RS4
  5. Oběd
  6. Přestavení výrobků firmy Olympus

Svoji účast potvrďte prosím nejpozději do 15.1.2016,
Sdělte počet členů RS 4 z vašeho pracoviště, kteří se akce zúčastní.

e-mailem na skala@skoda-js.cz
nebo telefonicky na č. 605 229 243

Za RS4 a firmu Olympus Vás srdečně zvou
Zdeněk Skála RS4 Plzeň
a
Petr Wludyka Olympus