Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Česká společnost pro nedestruktivní testování

RS4 Západní Čechy, Plzeň


V Plzni, 23.3.2017

Vážená kolegyně,vážený kolego,
    dovolujeme si Vás pozvat na

volební schůzi RS 4 a seminář firmy Olympus

ve čtvrtek 20.4.2017 od 10:30 hod v

salonku restaurace U Řezníka, Plzeň, Sokolovská 1126/79a

Program

 • Informace z výboru ČNDT
 • Zpráva o činnosti RS4 v roce 2016
 • Zpráva revizní komise za rok 2016
 • Diskuse
 • Prezentace firmy Olympus
  • Představení společnosti Olympus, působení v regionu
  • Nový videostop Iplex NX
  • Ukázka aplikace kontroly svaru technikou ToFD
Občerstvení zajištěnoSvoji účast potvrďte prosím nejpozději do 12.4.2017,

e-mailem na skala@skoda-js.cz
nebo telefonicky na č. 605 229 243

Za RS4 a firmu Olympus Vás srdečně zvou
Zdeněk Skála, RS4 Plzeň
a
Petr Wludyka, Olympus Czech Group spol. s r.o