Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Česká společnost pro nedestruktivní testování

RS4 Západní Čechy, Plzeň


V Plzni, 17. 6. 2015

Vážená kolegyně,vážený kolego,
    dovolujeme si Vás pozvat na

vschůzi RS 4 a seminář firmy PAPco

ve čtvrtek 25.6.2015 od 10:15 hod v

salonku restaurace U Řezníka, Plzeň, Sokolovská 1126/79a

Program

 • Informace z ČNDT
  • Zpráva ze zasedání EFNDT
  • Podpora mladých NDT pracovníků
  • NDT Welding Bulletin. Brožura, plakáty
  • Návrh nových stanov ČNDT
  • Konference Defektoskopie 2015
  • 32. Evropská konference akustické emise
  • 19. světová konference NDT
  • Příprava sjezdu a voleb prezidia ČNDT
  • Příprava založení OS10 – certifikace, vzdělávání a normalizace
 • Informace o APC
 • Potvrzení členských průkazů
 • Diskuse
 • Prezentace výrobků firmy PAPco s.r.o. pro RT,PT, MT, UT, ET
Občerstvení zajištěno

Svoji účast potvrďte prosím nejpozději do 22. 6. 2015,
Sdělte počet členů RS 4 z vašeho pracoviště, kteří se akce zúčastní.

e-mailem na zdenek.skala@skoda-js.cz
nebo telefonicky na č. 605 229 243

Za RS4 a firmu PAPco Vás srdečně zvou
Zdeněk Skála RS4 Plzeň
a
Zdeněk Šantrůček, PAPco s.r.o.