Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Česká společnost pro nedestruktivní testování

RS4 Západní Čechy, Plzeň


V Plzni, 18. 11. 2017

Vážená kolegyně,vážený kolego,
    dovolujeme si Vás pozvat na

volební schůzi RS 4 a seminář firmy PAPco

ve středu 22.11.2017 od 10:30 hod v

salonku restaurace U Řezníka, Plzeň, Sokolovská 1126/79a

Program

 • Schválení programu
 • Informace ze sjezdu ČNDT
 • Volba komisí
 • Zpráva o činnosti
 • Zpráva revizní komise
 • Volby výboru RS
 • Diskuse
 • Zpráva volební komise
 • Zpráva návrhové komise
 • Schválení usnesení
 • Prezentace nových produktů dodávaných firmou PAPco s.r.o.
Občerstvení zajištěno

Svoji účast potvrďte prosím nejpozději do 20. 11. 2017 do 10:00,
Sdělte počet členů RS 4 z vašeho pracoviště, kteří se akce zúčastní.

e-mailem na zdenek.skala@skoda-js.cz
nebo telefonicky na č. 605 229 243

Za RS4 a firmu PAPco Vás srdečně zvou
Zdeněk Skála, RS4 Plzeň
a
Zdeněk Šantrůček, PAPco s.r.o.