Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Česká společnost pro nedestruktivní testování

Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina číslo 4

ve spolupráci s firmou

 

 

Tel.: 02 - 6610 1960, 6610 1961

Fax: 02 - 6610 1962

e-mail : PAPco@way.cz

 

 

 


!!! Nová provozovna NDT:

Litvínovská 609/3

190 21  Praha 9 – Prosek

 

 

V Praze dne: 16.9.2002

 

Věc : Pozvánka na členskou schůzi

 

 

Vážený pane kolego,

 

dovolujeme si Vás pozvat na avizovanou členskou schůzi RS 4 ČNDT, která se bude konat ve čtvrtek 3. října 2002 v salonku budovy ŠKODA GASTRO.

Začátek v 10:00.

Žádáme Vás o potvrzení účasti případně neúčasti na schůzi některým z následujících způsobů:

Faxem na číslo:           02-6610 1962             po 22.9.2002: 266 101 962

Telefonicky:               02-6610 1960 až 61    po 22.9.2002: 266 101 960 až 61

emailem na adresu info@papco.cz , papco@way.cz nebo v.novak@papco.cz

 

Program :      1. Zahájení

                        2. Zpráva o činnosti

                        3. Zpráva o hospodaření

4. Diskuse

5. Závěr s usnesením

 

Představení firmy: PAPco, s.r.o.; Praha

 

Oběd

Volná diskuse

 

Firma PAPco, s.r.o. seznámí účastníky nejenom se sortimentem a poskytovanými službami včetně novinek ale i s organizačními změnami provedenými v poslední době.

 

 

S pozdravem

 

 

 

                                                                       Zdeněk Šantrůček

                                                                                        obchodní ředitel PAPco, s.r.o.