Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Česká společnost pro nedestruktivní testování skup

Česká společnost pro nedestruktivní testování

RS 4 Západní Čechy, Plzeň

 

 

V Plzni dne: 6.2.2005

 

 

Vážení kolegové,

 

 

dovolujeme si Vás pozvat na schůzi regionální skupiny RS 4 Plzeň

 

Místo a čas konání

 

24.2.2005 v 09:00

CVJ Catering, Korandova ul.2760/17 (bývalé Škoda Gastro), Plzeň

(doprava možná tramvají č.4 směr Bory, nebo trolejbusem č. 16)

 

 

PROGRAM

 

1. Činnost  ČNDT za rok 2004

2. Plán činnosti ČNDT na rok 2005

3. Schválené změny Stanov ČNDT ke dni 3.11.2004

4. Usnesení sjezdu České společnosti pro nedestruktivní testování

5. Aktualizace databáze členů RS4

6. Placení členských příspěvků RS4

7. Zpráva o hospodaření RS4 za rok 2004 + změny v účetnictví od 1.1.2005

 

 

POZOR: členské příspěvky pro jednotlivce jsou 500,-Kč

 

 

Za výbor ČNDT RS 4 Vás srdečně zve Ing. Jana Veselá Ph.D.

 

 

 

Svoji účast nám  potvrďte nejpozději do 7.2.2005 na e-mail adresu: jvesela@sem.fki-et.com

 nebo telefonicky na č. 378210832

 

Na  schůzi RS4 je zajištěno občerstvení