Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Česká společnost pro nedestruktivní testování

RS4 Západní Čechy, Plzeň
Vážená kolegyně,vážený kolego,
    dovolujeme si Vás pozvat na

schůzi RS 4 a seminář firmy TESTIMA

ve středu 15. 5. 2019 od 10:30 hod v

salonku restaurace U Řezníka, Plzeň, Sokolovská 1126/79a

Program

  • Informace z výboru ČNDT
  • Předání nových členských průkazů
  • Diskuse
  • Prezentace firmy TESTIMA spol. s r.o
    • Prezentace úplně nového přenosného tvrdoměru SonoDur 3 a trendy v měření tvrdosti
    • Novinky v rentgenové defektoskopii
    • Představení novinek v oblasti ultrazvukového zkoušení
Občerstvení zajištěnoSvoji účast potvrďte prosím nejpozději do 13.5.2019
e-mailem na skala@skoda-js.cz
nebo telefonicky na č. 605 229 243

Za RS4 a firmu TESTIMA Vás srdečně zvou
Zdeněk Skála, RS4 Plzeň
a
Marek Selucký, TESTIMA spol. s r.o.