Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Česká společnost pro nedestruktivní testování

RS4 Západní Čechy, Plzeň


V Plzni dne 24.11.2007


Vážená kolegyně,vážený kolego,

dovolujeme si Vás pozvat na schůzi regionální skupiny RS 4, která se koná ve spolupráci s firmou TESTIMA s.r.o.

Místo a čas konání

12.12.2007 v 09:00

CVJ Catering, Korandova ul.2760/17 (bývalé Škoda Gastro), Plzeň
(doprava možná tramvají č.4 směr Bory, nebo trolejbusem č.16)

Přednášky jsou pořádány ČNDT RS 2

Program

Zpráva z konference Defektoskopie 2007 a stav RS 4 – Jana Veselá
Volby výboru RS 4 (po 2 letech) – Jan Vít
Digitální radiografie – doba náhrady filmů paměťovými foliemi, nárůst kvality při snížení ceny. Rozbor různých systémů a jejich srovnání, poznatky z praktického použití – Zdeněk Porkert
Mapstar UT – metoda TOFD, Jaroslav Smejkal
Kontrola lepených spojů ultrazvukem – nárůst požadavků na tuto, na první pohled jednoduchou kontrolu z hlediska ultrazvuku, existence řady ultrazvukových kontrol – Zdeněk Porkert
Ultrazvukové sondy – přehled různých typů sond, jejich rozdělení z hlediska konstrukce, použití. Imerzní sondy, kompozitní sondy, sondy víceměničové pro současné měření rychlosti a tloušťky – Jaroslav Smejkal
Na závěr schůze si Vás firma Testima dovoluje pozvat na již tradiční „Vánoční řízek“
SVOJI ÚČAST POTVRĎTE NEJPOZDĚJI DO 1.12.2007 na adresu