Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

 

Česká společnost pro nedestruktivní testování

RS 4 Západní Čechy, Plzeň

V Plzni, 6.2.2007

Vážená kolegyně, vážený kolego,

dovolujeme si Vás pozvat na tématický seminář

 

Moderní metody ultrazvukového zkoušení - metoda TOFD

 

který pořádá Regionální skupina RS4 ve spolupráci s kvalifikačním střediskem QC Plzeň s.r.o.

 

21. 2. 2007 v 9.30 hod.

v sídle QC Plzeň, Teslova 1, Borská pole, 320 00 Plzeň (viz.přiložená mapa)

 

Přednášející: Ing. Jan Vít - Škoda JS, Plzeň

 

PROGRAM:

 

Úvodní slovo člena prezidia ČNDT

·       Historie a vznik metody

·       Základní princip metody / techniky TOFD

·       Normy a předpisy

·       Zobrazení signálů

·       Používané sondy

·       Uspořádání sond při zkoušení

·       Způsoby zkoušení / skenování

·       Výhody a nevýhody metody TOFD

·       Nastavení základní citlivosti při zkoušení

·       Sběr dat při zkoušení (nastavení parametrů)

·       Určení polohy a rozměrů necelistvostí

·       Vyhodnocování výsledků

·       Přesnost a možnosti metody TOFD

·       Přístroje a příslušenství pro metodu TOFD

·       Software pro sběr dat

·       Software pro zpracování dat a vyhodnocení výsledků

·       Software pro optimalizaci zkoušení

·       Příklady praktického využití TOFD

·       Diskuse a závěr

·        

Svoji účast potvrďte prosím nejpozději do 9. 2. 2007 telefonicky (377 420 635), faxem (377 420 026,

e-mailem ( bystricka@qc.cz) nebo písemně na adresu QC Plzeň.

Účastnické vložné: 200,-Kč / osoba

 

Za QC Plzeň a ČNDT RS4 Vás srdečně zvou

Martin Hampejs a Jana Veselá

 

Technické zázemí a pohoštění zajišťuje firma QC Plzeň s.r.o.

 

TOFDpozv00002im.jpg