Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy