Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

ÚHRADA ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Česká společnost pro nedestruktivní testování
Regionální skupina 4, Plzeň

500,- Kč jednotlivec / rok
6000,- Kč kolektivní členství / rok

Úhradu členského příspěvku lze provést těmito způsoby:

1.převodem na účet naší RS4
Bankovní spojení : Česká spořitelna
Číslo účtu : 072007 6329/0800 DIČ: CZ48133507

2.přímá platba v bance
Číslo účtu : 072007 6329/0800