Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Existuje mnoho mýtů a polopravd týkajících se nových technik v ultrazvukovém zkoušení. Metoda pokus omyl je jistě vzrušující, avšak rychleji se k úspěšnému vyřešení svých úloh dostanete pomocí nových technik s využitím našich zkušeností, o které se s Vámi rádi podělíme.

Společnost NDT Trade si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář se zaměřením na:
Nové techniky používané v ultrazvukovém zkoušení.

Program:

 • Phased Array, TOFD, nové zobrazení při klasické UT kontrole
 • fyzikální podstata technik Phased Array a TOFD
 • prezentace výsledků praktických měření
 • prezentace přístrojové techniky a příslušenství vhodné pro jednotlivé techniky(OmniScan PA, UT, ruční skenery)
 • workshop
Seminář se koná:
  ve středu 4.6.2008 od 9.00 hodin ve QC Plzeň, Teslova 1/21, Plzeň
  S ohledem na organizaci Vás v případě zájmu prosíme o zaregistrování se v
  jednom z termínů na adrese dana.furstova@ndttrade.cz
Těšíme se na setkání s Vámi.
S pozdravem
Kolektiv společnosti NDT Trade

Na organizaci semináře se kromě NDT Trade podílí také QC Plzeň a ČNDT-RS 4