Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Milé kolegyně, vážení kolegové!

Ve středu 15. května proběhla členská schůze RS 4 a seminář firmy TESTIMA.

Předseda RS 4 informoval přítomné o činnosti RS 4 od minulé schůze a o novinkách ze schůzí výboru ČNDT.

Všem zúčastněným platícím členům byly předány nové členské průkazy, opět s platností tři roky.

Zástupci firmy TESTIMA (panové Kubínyi, Selucký a Macán) seznámili přítomné s novým přenosným kapesním tvrdoměrem SonoDur3, který pracuje ultrazvukovou metodou (UCI) měření tvrdosti. Současný stav v oblasti RT byl zmapován v obsáhlé a velmi zajímavé prezentaci. Byla představena chytrá UV lampa Phoenix s vestavěnou HD kamerou s UV filtrem a dotykovou obrazovkou. Ultrazvukáře určitě zaujal přístroj Smartor, který kombinuje pokročilý konvenční ultrazvukový přístroj s tloušťkoměrem (hmotnost 0,85 kg). Žhavou novinkou je software „Duet“, který umí z dat nasnímaných dvojicí sond PA „vygenerovat“ data jako ze zkoušení technikou ToFD. Mapování korozních úbytků technikou PA určitě usnadní malý manipulátor MPS-02, který je vybaven dvouosým enkodérem. Na závěr se rozproudila zajímavá debata k prezentacím a ukázkám.

Příjemnou atmosféru završil oběd s tradičním řízkem.

Všem členům RS 4 přejeme mnoho úspěchů v osobním životě i v práci a hlavně pevné zdraví.

NDT zdar a UT zvlášť!

Jan Vít