Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Milé kolegyně, vážení kolegové!

Ve čtvrtek 22. listopadu proběhla členská schůze RS 4 a seminář firmy OLYMPUS. Byla to tradiční akce „vánoční řízek“, která v Plzni probíhá již řadu let.

Předneseny byly zpráva o činnosti, zpráva revizní komise, informace ze schůzí výboru ČNDT a také pochopitelně komentáře ke konferenci Defektoskopie 2018.

Zástupci firmy OLYMPUS (P. Wludyka a M. Janček) stručně představili firemní novinky v oblasti NDT. Největší prostor byl věnován manipulátoru „FlexoFORM Scanner“, který je využitelný pro ultrazvukové zkoušení kolen potrubí o průměru větším než 4,5 palce. Využívá princip magnetických koleček a je standardně vybaven PA sondou typu FA1 o jmenovité frekvenci 7,5 MHz.

Placení členských příspěvků probíhá v letošním roce bez problémů, všem děkujeme. Připravujeme jarní členskou schůzi RS 4, pravděpodobný termín je okolo 15. května. Setkání bude spojené se seminářem firmy TESTIMA. Přesný termín bude upřesněn.

NDT zdar a UT zvlášť!

Jan Vít