Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Milé kolegyně, vážení kolegové!

Ve středu 9. května proběhla členská schůze RS 4 a seminář firmy OLYMPUS. Prezidium ČNDT zastupoval, jako vážený host, prof. RNDr. J. Fiala, CSc. Účast byla relativně velice dobrá – 20 členů RS4. Kolegové z ETE se nemohli zúčastnit z pracovních důvodů.

Předseda RS4 informoval přítomné o novinkách ze schůzí výboru ČNDT.

Zástupci firmy OLYMPUS seznámili přítomné s ručním XRF průmyslovým spektrometrem VANTA. Určitě zaujal rychlostí vyhodnocování (řádově sekundy) a obsáhlou knihovnou slitin. Předpremiéru měl endoskop IPLEX G Lite, který je náhradou za endoskop IPLEX Ultralite. Jako obvykle nejvíce informací bylo z oblasti ultrazvukového zkoušení. Sondy PA řady A24 jsou 16ti-elementové sondy o frekvenci 2÷4 MHz. Pro využití funkce DGS byla zdůrazněna nutnost nastavení nízké PRF. Žhavou novinkou je software ADT (Automated Detection Technology), který je určen pro „automatizované“ zpracování dat a vyhodnocení výsledků ultrazvukového zkoušení. Jistě bude zajímavé sledovat jeho využití v praxi.

Na závěr se rozproudila zajímavá debata k prezentacím a ukázkám. Příjemnou atmosféru završil oběd s tradičním řízkem.

Všem členům RS 4 přejeme mnoho úspěchů v osobním životě i v práci a hlavně pevné zdraví.

NDT zdar a UT zvlášť!

Jan Vít