Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Volba výboru RS 4 ČNDT dne 19.12.2005

Odevzdáno celkem 25 platných hlasovacích lístků.

Výsledek tajné volby:

VÍT23 hlasů
VESELÁ21 hlasů
SKÁLA20 hlasů
TŮMA20 hlasů
HÜBSCH19 hlasů
PLECITÝ9 hlasů
ŠAŠKOVÁ6 hlasů
SKALA5 hlasů
KOC2 hlasy

Volební komise: Šplíchal, Vít

Volba předsedy a místopředsedy RS 4.

Předseda:Ing. Jana VESELÁ, Ph.D.
Místopředseda:František TŮMA

Všem zvoleným gratulujeme!!!

Zapsal:Vít
Dne:20.12.2005