Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Volba výboru RS 4 ČNDT dne 11.12.2009

Odevzdáno celkem 22 platných hlasovacích lístků.

Výsledek tajné volby:

MÜLLER Michal18
VÍT Jan18
SKÁLA Zdeněk17
VESELÁ Jana17
STAINER Lukáš15
KOLÁŘ Jan7
MOLEK Karel7
HÜBSCH Karel1
ŠAŠKOVÁ Jiřina1

Volební komise: Vít

Volba předsedy, místopředsedy a revizní komise RS 4.

Předseda:Ing. Zdeněk SKÁLA
Místopředseda:Ing. Michal MÜLLER
ČlenIng. Jana VESELÁ, Ph.D.
Revizní komiseIng. Lukáš STAINER
Ing. Jan VÍT

Všem zvoleným gratulujeme!!!

Jana VESELÁ nechtěla z důvodu pracovního vytížení dále vykonávat funkci předsedkyně RS 4, proto došlo ke změně. Jménem celého výboru a snad i všech členů RS 4 jí děkujeme za její erudici, osobní nasazení a čas, který věnovala funkci naší regionální „prezidentky“.

Pro nového předsedu je to opravdu vysoko položená laťka. Všichni se vynasnažíme, aby období „po Janě“ bylo také úspěšné!

Zapsal:Vít
Dne:11.12.2009