Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Volba výboru RS 4 ČNDT dne 16.12.2011

Odevzdáno celkem 18 platných hlasovacích lístků.

Výsledek tajné volby:

KOLÁŘ Jan21
SKÁLA Zdeněk16
VÍT Jan16
MÜLLER Michal15
VESELÁ Jana15
STAINER Lukáš11
VOKOUN Petr1

Volební komise: Vít

Volba předsedy, místopředsedy a revizní komise RS 4.

Předseda:Ing. Zdeněk SKÁLA
Místopředseda:Ing. Michal MÜLLER
ČlenIng. Jan KOLÁŘ
Revizní komiseIng. Jana VESELÁ, Ph.D.
Ing. Jan VÍT, Ph.D.

Všem zvoleným gratulujeme!!!

Výbor RS 4 bude pokračovat v mírně pozměněné sestavě. Je jistě dobře, že se členem výboru stal také zástupce jediného kolektivního člena, tj. ETE.

Všem zvoleným přejeme mnoho úspěchů v jejich záslužné práci.

Zapsal:Vít
Dne:16.12.2011