Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Volba výboru RS 4 ČNDT dne 28.11.2013

Odevzdáno celkem 21 platných hlasovacích lístků.

Výsledek tajné volby:

SKÁLA Zdeněk19
MÜLLER Michal17
VÍT Jan17
VESELÁ Jana16
KOLÁŘ Jan14
STAINER Lukáš13
VOKOUN Petr2

Volební komise: Jakub SAMEK, Roman SEDLÁČEK

Volba předsedy, místopředsedy a revizní komise RS 4.

Předseda:Ing. Zdeněk SKÁLA
Místopředseda:Ing. Michal MÜLLER
ČlenIng. Jan KOLÁŘ
Revizní komiseIng. Jana VESELÁ, Ph.D.
Ing. Jan VÍT, Ph.D.

Všem zvoleným gratulujeme!!!

Výbor RS 4 bude pokračovat ve stejném složení jako v minulém období. Předseda Ing. .Zdeněk SKÁLA upozornil všechny přítomné, že se jedná o jeho opravdu poslední funkční období.

Všem zvoleným přejeme mnoho úspěchů v jejich záslužné práci.

Zapsal: 28.11.2013, Vít Jan