Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Volba výboru RS 4 ČNDT dne 25.1.2016

Odevzdáno celkem 23 platných hlasovacích lístků.

Výsledek tajné volby:

SKÁLA Zdeněk23
VÍT Jan21
MÜLLER Michal19
VESELÁ Jana18
KOLÁŘ Jan14
STAINER Lukáš2
FAIT Lukáš1
PATEROVÁ Hana (host)1
ŠMOLÍK Petr1

Volební komise: Michal Müller, Jan Vít

Volba předsedy, místopředsedy a revizní komise RS 4.

Předseda:Ing. Zdeněk SKÁLA
Místopředseda:Ing. Michal MÜLLER
ČlenIng. Jan KOLÁŘ
Revizní komiseIng. Jana VESELÁ, Ph.D.
Ing. Jan VÍT, Ph.D.

Všem zvoleným gratulujeme!!!

Výbor RS 4 bude pokračovat ve stejném složení jako v minulém období. Předseda Ing. Zdeněk SKÁLA opět upozornil všechny přítomné, že se jedná o jeho opravdu poslední funkční období.

Všem zvoleným přejeme mnoho úspěchů v jejich záslužné práci.

Zapsal: 25.1.2016, Vít Jan