Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní Čechy

Volba výboru RS 4 ČNDT dne 22.11.2017

Odevzdáno celkem 11 platných hlasovacích lístků.

Výsledek tajné volby:

SKÁLA Zdeněk10
FAIT Lukáš9
MÜLLER Michal9
VESELÁ Jana9
VÍT Jan9
KOLÁŘ Jan7

Volební komise: Lukáš Fait, Jan Vít

Volba předsedy, místopředsedy a revizní komise RS 4.

Předseda:Ing. Zdeněk SKÁLA
Místopředseda:Ing. Lukáš FAIT
Člen:Ing. Michal MÜLLER
Revizní komiseIng. Jana VESELÁ, Ph.D.
Ing. Jan VÍT, Ph.D.

Všem zvoleným gratulujeme!!!

Výbor RS 4 bude pokračovat ve stejném složení jako v minulém období. Předseda Ing. Zdeněk SKÁLA opět upozornil všechny přítomné, že se jedná o jeho opravdu poslední funkční období.

Všem zvoleným přejeme mnoho úspěchů v jejich záslužné práci.

Zapsal: 23.11.2017, Vít Jan