Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní ČechyZpráva o činnosti RS 4 ČNDT

za rok 2010 a 2011

Členská základna

RS 4 měla na počátku roku 2010 jednoho kolektivního a 43 individuálních členů. Tento stav platí i ke konci roku 2011, protože průběhu roku jeden individuální člen ubyl a jeden přibyl.

Členské příspěvky

Na počátku roku jsou rozesílány faktury s datem splatnosti 31.3. V některých případech, kdy fakturu hradí zaměstnavatel, docházelo ke zpoždění plateb až o tři měsíce. Bylo by vhodné, aby členové ČNDT požádali zaměstnavatele, pokud za ně členský příspěvek hradí, aby tak učinil do data splatnosti. Zároveň je nutné, aby členové regionální skupiny informovali předsedu RS o každé změně údajů důležitých pro správné vystavení faktury, tj. název a adresa společnosti, IČO, DIČ.

Činnost výboru

Členové výboru v uvedeném období komunikovali pouze prostřednictvím e-mailů a telefonátů. Schůzí celostátního výboru ČNDT se vždy zúčastnil někdo z výboru regionální skupiny informace ze schůzí a další materiály z vedení ČNDT jsou členům RS zasílány elektronickou poštou. Významnou aktivitou je zapojení Ing. Jana Víta do práce Technické komise ČIA.

Společné akce

V roce 2010 proběhla pouze jedna schůze RS 4 – „Vánoční řízek“ 3.12.2010. V roce 2011 proběhly do dnešního dne dvě společné akce: seminář „Nedestruktivní kontrola výrobků a materiálů“, zaměřený na zvýšení produktivity v NDT, uspořádaný dne 13.5. firmou Testima společně s RS 4 a RS 2 a setkání členů RS 4 dne 24. 10. v restauraci „U Řezníka“, u příležitosti odchodu našeho člena Lubomíra Skaly do důchodu.

Hospodařením naší RS se zabývá zpráva revizní komise.

Z. Skála

16.12.2011